Informatie

/
0 Comments

Tarieven

Volwassenen

  •  440 € per jaar, 250 € per halfjaar, 135 € per kwartaal, of 50 € per maand

Kinderen

  • Kinderen 4 tot 12 jaar (een keer per week): 275  per jaar, 150  per halfjaar, of 35  per maand
  • Kinderen va 12 jaar of (2 keer per week): 300 € per jaar, 175 € per halfjaar  of 40 € per maand
  • Zonnelicht kinderen (Dinsdag/Donderdag) 120 per jaar, 60 per halfjaar 10 per maand
  • Kids Erasmus Alkmaar en overige Zonnelicht kids: 200 per jaar  120 per halfjaar en 25 per maand. Dit geld ook voor kids van Auryn

in Hoorn kun je ook betalen met de Sport- en Cultuurstrippenkaart. kijk ook op de website van "Stichting Leergeld" voor het leesgeld voor kinderen.
In Alkmaar kan je ook met tegoed van de AlkmaarPas betalen.
Gratis proefles
Introductiecursus  10 keer voor 100 euro

In de schoolvakanties is officiel geen les. Meestal gaan de lessen in de kleine vakantie door. in de zomervakantie zijn de Dojos in de week van de zomerschool gesloten daarnaar geld een zomerroster. ook tussen kerst en oud en nieuw zijn de dojos gesloten.


Algemene voorwaarden 

1. De deelnemer is tot schriftelijke opzegging contributie verschuldigd aan Aikido Heike Funk, ongeacht of deelnemer wel of geen gebruik maakt van de lessen.
Betaald word per Jaar, per kwartaal of maand. Bij kwartaal- en maandbetaling lopen de betalingen gewoon door, ook in de vakantie.
De Contributie wordt vooruit betaald, bij maandbetaling  voor begin van de maand. 
2. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per e-mail. De opzegtermijn is één kalender maand. Wegblijven is geen opzegging.
3. Restitutie bij jaar- of kwartaalbetaling wordt niet verleend.  
Bij betaling per 3 maanden of jaar is de opzegtermijn dus minstens een kalendermaand voor het begin voor de volgend periode ( jaar of 3 maanden). Bij niet op tijd opzeggen is de deelnemer dan ook de hele periode verschuldigd. 
4. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende aikidobond. Hiermee is een contributie verbonden van € 35 per kalenderjaar (€ 15 voor jeugd). Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens zoals vermeld op dit formulier worden gedeeld met de Dutch Aikikai Foundation.
5. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. Tijdens schoolvakanties zijn er mogelijk geen of minder lessen. 
6. De deelnemer verklaart hierbij tevens dat deelname aan de door Heike Funk gegeven lessen uitsluitend en alleen geschied voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Heike Funk niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
Ook bij verlies of diefstal van meegebrachte eigendomen kan aikido Heike Funk niet aansprakelijk gesteld worden. 
7. Blessures of van belang zijnde medische indicaties worden aan de instructeurs gemeld.
8. ouders leggen voor de kinderen-les de matten en helpen naar de les zo nodig met opruimen van de matten. Als de kinderen dit nog niet kunnen.


IBAN:NL31 ASNB 0783 2280 74 t.n.v. Aikido Heike Funk

Informatie


De lessen worden gegeven door Heike Funk 4de dan Aikikai

De dojo is aangesloten bijContact:
heike.funk@gmail.com
06-47480943
Kantooradres: Roodborstje 5, 1628 CT Hoorn


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.

kontakt

06-47480943
heike.funk@gmail.com

Translate

Facebook